Kontakt

Předseda Karate Jindřichův Hradec OGRD

Jaroslav Valenta
Kontakt:
mobil: 724 350 113
email: karatejhogrd@seznam.cz

Místopředseda Karate Jindřichův Hradec OGRD

Mgr. Milan Sedlák: sedlak.milan@centrum.cz

Mgr. Luděk Svoboda: svoboda.ak@centrum.cz

Kontrola

Ing. Radka Šímová: Ladydragon@centrum.cz

Účetní

Ilona Kompanová: Kompanova@seznam.cz

Bankovní spojení: 6000048925/7940

Stanovy klubu

Stanovy KARATE Jindřichův Hradec OGRD.doc