O nás

Historie klubu

Historie klubu Karate Jindřichův Hradec Okinawa Goju Ryu Dojo započala v roce 1990, kdy jej založil Sensei Jaroslav Valenta - tehdy ještě pod názvem Budo Klub J. Hradec. Klub sice od té doby několikrát upravil název, ale osoba zakladatele, styl karate a výuka zůstala až do současnosti stejná.

Od počátku 90 tých let se v klubu cvičilo Goju ryu tak, jak se Sensei Valenta učil v té době u Takeji Ogawy Senseie, ale i dalších mistrů – např. Takao Nakakay Senseie, které pravidelně navštěvoval.


Od roku 1998 až do současnosti se výuka v klubu zaměřila spíše na tradiční formy cvičení okinawského goju ryu karate dó


Na chodu klubu a na vedení tréninků se kromě Senseie Valenty podílí i jeho studenti - zkušení instruktoři s mnohaletou trenérskou praxí, kteří se svým studentům z řad dětí, mládeže a dospělých věnují nejenom v dojo, ale i mimo něj a příležitostně pro ně pořádají různé cvičební akce a víkendová soustředění a s dětmi se zúčastňují různých soutěží v ČR i v zahraničí.

Koncepčně klub funguje ve 2 liniích a to v tradiční a sportovní. Náplní tradičních tréninků u dospělých cvičenců jsou původní pojetí cvičení okinawského karate – Jumbi Undo, Hojo Undo, Kote Kitae, Kakie, tradiční Katy a jejich Bunkai, různé druhy zápasů Kumite, sebeobrana a další formy cvičení.


Dětské tréninky jsou naopak vedeny ve sportovním duchu s důrazem na soutěživost, všestrannost, tradiční etiketu a způsob chování v dojo i mimo něj.

Ke klubu Karate J. Hradec Okinawa Goju Ryu Dojo se taktéž hlásí řada jednotlivců, kteří žijí v různých městech ČR, kde trénují a pravidelně dojíždí do Karate J. Hradec OGRD za výukou.