Klubová videa

Letní klubové tréninky - srpen 2023


ranní kata Tenscho, večerní Kata Sesan + bunkai a doplňková cvičení

Ukázka tradičního karatedo Goeikai našich členů na oslavě 50-ti let
od založení karate v Jižních Čechách


Ukázka tradičního karatedo Goeikai našich členů na oslavě 50-ti let od založení karate v Jižních Čechách
červen 2023

Speciální nedělní trénink kata Saifa a Kururunfa


Speciální trénink Kata Saifa a Kururunfa pod vedením M. Sedláka 5. Dan ze dne 28.5.2023

Nedělní trénink na počest mistrů Goeikai Okinawa - březen 2023


Trénink kat Saifa a Kururunfa + jejich sebeobraných aplikací Bunkai

Nedělní trénink na počest mistrů Goeikai - říjen 2022


Ukázka Kata Seipai

Letní tréninky v dojo Eden


srpen 2022

Školení a seminář trenérů 2. a 3. třídy ČsKe, květen 2022


Ukázka Hojo Undo - posilování s pomůckami okinawského karatedo. Předvádí instruktoři z našeho dojo - Sensei
Milan Sedlák 5. Dan (chi-ischi), Sensei Petr Vašek 2. Dan a Rosťa Dvořák 2. Dan (Kongo ken) a člen klubu
Martin Hrádek 1. Kyu (Ischi Saschi). Vyučuje Sensei Jaroslav Valenta 5. Dan.

Týdenní klubové soustředění v Chorvatsku - Rabac - září 1996


Klubová ukázka karate pro veřejnost na 5. ZŠ v J. Hradci - říjen 1996


Nedělní trénink yudansha a dospělých v dojo Eden (leden 2022)


Školení a seminář trenérů Českého svazu karate (květen 2021)


České Budějovice 29-30.5.2021

Klubový seminář Goju ryu Kumite V J. Hradci 29.2.2020


TRADIČNÍ KLUBOVÉ VÁNOČNÍ CVIČENÍ, prosinec 2019


Seminář Budo Goshinjutsu 2019


Ocenění úspěšných sportovců za rok 2018


Gasshuku s Morio Higaonnou Senseiem 9 Dan (1999)


Gasshuku s Morio Higaonnou Senseiem 9 Dan, 1999, Belgie. Z našeho tehdejšího Dojo tam cvičí
Jaroslav Valenta, MUDr. Petr Syrovátka, Pavel Hrebičík a Jaroslav Sychra.

Trénink karate a sebeobrany v klášterním dojo (1989)


Obsah: přípravné cvičení, Kata, kumite, sebeobrana a přerážení cihel
Cvičí Jaroslav Valenta, Mgr. Milan Sedlák, a další...

Ukázka Goju ryu karate a sebeobrany (1994)


Cvičí Jaroslav Valenta a MUDr. Petr Syrovátka

Ukážka přerážení Tameshi Wari (1991)


Cvičí Jaroslav Valenta

Ukázka karate v JH TV (1993)


Město J. Hradec ocenilo mladé sportovce za úspěchy v roce 2017


Společné cvičení karatistů v J. Hradci


Město ocenilo mladé sportovce


Renzoku Kumite Gekisai Dai Ichi


Michal Kompan 2. Dan a František Sedlák 2. Dan - Yudansha trénink v Zahradním dojo J. Valenty - léto 2016

Seminář Kata goju ryu J. Hradec, Renzoku kumite Gekisai Dai ichi - J. Valenta 5 Dan + M. Sedlák 4 Dan

IRI KUMI JU OGRD rok 2012
Mgr. Milan Sedlák 4 Dan a Ing. Radka Šímová 2 Dan


JIYU KUMITE, rok 2013 - J. Valenta 5 Dan a S. Mahút 4 Dan


IYU KUMITE, rok 2013, J.Valenta 5 dan (ČR), S.Mahút 4 dan (Slovensko).

Seminář o karate - duben 2016


15th Earopian Gashuku OGKK Hustopeče, červen 2016


Kata suparinpei cvičí J.Musil 6 dan, J. Valenta 5 dan, B.Puzlra 4 dan, pod dohledem senseie Koei Teruya 10 dan.

Seminář Okinawa karate do J. Hradec 2015


Kata Shisochin 2015


František Sedlák
Narozen 1985
1. Dan
Žák Jaroslava Valenty 5.dan

Kata Shisochin 2004


František Sedlák
Narozen 1985
1. Dan
Žák Jaroslava Valenty 5.dan
Seminář Goju ryu kumite J. Hradec únor 2014
KATA SESAN SENSEI VALENTA - TEST GODAN


Listopad 2013Sensei Valenta - výuka katy Sesan - lehké provedení