Fotogalerie

SEMINÁŘ KATA GOJU RYU V Č.BUDĚJOVICÍCH

Dne 14.6.2015 proběhlo v Českých Budějovicích v rámci celorepublikového školení trenérů 3 a 2 třídy i školení - seminář kat škol karate Shotokan a Goju ryu. Seminář začal výukou kat Shotokan, který vedla Lektorka ČSKe Iva Keslová 6 Dan s asistentem čs. reprezentantem v kata Lukášem Jandou a poté pokračoval seminář kat Goju ryu, který vedl Lektor ČSKe pro styly Goju ryu Jaroslav Valenta 5 Dan, jemuž asistoval jeho uchi deschi František Sedlák 1 Dan. Na semináři nechyběla originální výuka 4 typů dýchání aplikovaných do Kata, dále cvičení Unsoku Ho s důrazem na správné použití Hara, poté samotný nácvik používání Hara a zakořenění Muchimi. Dále výuka používání těžiště při přemísťování a taktéž v boji na krátkou vzdálenost pomocí cvičení Kakie s použitím jednoduchých Bunkají z kat. Pochopitelně nechybělo ani cvičení "kyvadlo" jako trénink techniky Tora Guchi / Mawashi uke atd... Jaroslav Valenta na závěr předvedl mistrovskou katu Sesan, společně se zástupkyní Goju ryu klubu z Kroměříže Monikou Blešovou 3 Kyu a pak František Sedlák ukázal další mistrovské katy goju ryu včetně nejvyšší katy Goju ryu Suparinpei.. Byla to podařená akce, která se prý účastníkům líbila a mnohé se prý dozvěděli a naučili.

001_sm.jpg, 29kB 001_sm.jpg, 29kB 001_sm.jpg, 29kB 001_sm.jpg, 29kB 001_sm.jpg, 29kB 001_sm.jpg, 29kB