Go Shin Jutsu

Goshinjutsu je japonský překlad českého výrazu "sebeobrana" a v našem dojo se při klubových trénincích a též ve speciálních Kursech sebeobrany pod tímto názvem praktikuje umění sebeobrany s využitím nejúčinnějších sebeobranných technik tří bojových umění Japonska a Okinawy - Karate dó, Aikidó a Judó (Jiu Jitsu) v jejich tradiční nesoutěžní bojové podobě. Vyučuje se tak, aby cvičící získal technické, fyzické, taktické a mentální schopnosti k tomu aby uspěl při jakékoliv formě napadení. Kromě fyzického tréninku se vyučuje i mentální trénink s cílem uklidnění mysli a též schopnosti správného a sebevědomého rozhodnutí v krizových situacích. Za tímto cílem jsou vyučovány různá dechová a relaxační cvičení vycházející z tradičních Budo - zejména z okinawského goju ryu karate dó , ale i z dalších východních umění. V našem dojo vedou lekce Goshinjutsu dlouholetí zkušení lektoři sebeobrany, z nich někteří mají bohaté zkušenosti z výcviku sebeobrany pro různé složky státní správy, včetně Policie ČR, Městské Policie a dalších.

Kromě tříměsíčních kursů sebeobrany pořádá naše dojo příležitostně i různá společná cvičení např - seminář Budo Goshinjutsu za účasti pozvaných lektorů - nositelů mistrovských stupňů z Aikida a Juda (Jiu Jitsu). Tato akce je určena jak pro děti tak i dospělé napříč všemi směry Budo a vyučuje se tak, aby si všichni účastníci během kruhového tréninku co nejvíce naučili ze tří možných úrovní napadení:

  1. obrana ve stoji za použití tvrdých technik - kryty, kopy, údery apod. (Karate dó)
  2. obrana ve stoji za použití měkkých technik - páky, přehozy apod (Aikidó)
  3. obrana v situaci, kdy obránce v průběhu souboje spadne a boj pokračuje na zemi (Ne Waza - Judo)
Více k této akci zde: http://www.okinawagojuryudojo.cz/2019_seminar_budo_goshijutsu.html